"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kadına Yapılan Aşk Büyüsü

İlgili Başlıklar

Kadına Yapılan Aşk Büyüsü

Kadına Yapılan Aşk Büyüsü
Kadına Yapılan Aşk Büyüsü

Kadına Yapılan Aşk Büyüsü: Aşk bağlama konuları önemli yerlere değinir. İki kişi arasında özel olarak hazırlanan tılsım çalışmaları sonucunda başarıya ulaşılması hedeflenmektedir. Bu uygulamaların rahmani ve şeytani olanları bulunuyor. İşlemi yaptıracağınız medyum hocaya konu hakkında size bilgi vermesini talep etmelisiniz. Tesirli bir celbiye için olan uygulamadır.

Bizzat denenmiş olduğundan kuvvetli dualar arasında yer almaktadır. Herhangi bir yapılış zamanı yoktur, tavsiye edilen okuma düzeni .. hafta boyunca günde 1 keredir. Fakat genel anlamda .. hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. ( 14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması öneriliyor). Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işarettir, uygulamaya devam ediniz,

Bismillahirrahmanirrahim.

İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

10 Yorum

 1. AKİF KIRTAY

  Aşık olduğum hanımefendinin bana ilgisinin olmadığını ve de olmayacağını da çok iyi biliyordum. Bunun için tek çarem aşık etme celbi uygulaması ile mutluluğuma kavuşmaktı. Burak Hoca da bu celbi en kaliteli ve başarılı şekilde uyguladı. Artık aşık olduğum kişi ile çok mutluyum.

 2. AKIN TEKİNER

  Görümcem bana çok kötülük eden bir kadındı. Bir yolunu bulup onu benden, eşimden ve de evimden uzaklaştırmam gerekiyordu. Eşimin gözü kör gibiydi ve de görümcemi benim aksime çok seviyordu. Bunun için tek çarem bir an önce eşimi o kadından soğutmak olacaktı. Burak Hoca hemen soğutma büyüsü yaptı ve de amacıma ulaştım. Çok teşekkür ederim.

 3. HÜSEYİN AKYILDIZ

  Her insan aşkına erişmek, onunla çok mutlu olmak ister. Ben de bu yolda harabe bir halde idim ki Burak Hoca aşık etme hamaylı uygulaması ile imdadıma yetişti. Siz de 0553 371 89 94 numaralı telefon ile Hocamıza ulaşabilirsiniz.

 4. SAHABETTİN BOZTAŞ

  Kızımla eşi birbiri ile çok kopmuş durumda idi. Bizim ailemiz boşanmayı kabul eden bir aile olmadığından, kızımın da yalnız başına kalmasını istemediğimden bu duruma bir el atmak istedim. Hemen Burak Hoca ile bağlama hamaylı uygulamasını hayata koyduk. Asla zorlanmayacağınız bir uygulama. Ben çok memnun kaldım, amacıma da ulaştım. Teşekkür ederim.

 5. SABRİ SÜLEK

  Soğutma büyüsü sayesinde düşman akrabaları evimizden uzakta tutabildim. Çok ama çok mutluyum. [email protected] bu adres ile siz de Burak Hocaya ulaşabilir, istediğiniz uygulamayı da uygulatabilirsiniz.

 6. AKYIL DURULGAN

  Bağlama büyüsü ile eşim ile birbirimize o kadar bağlıyız ki, benim suratıma bile bakmayan adam artık sonunda bana bağlı biri haline gelmişti.

 7. ÖZKAN CİVA

  Aradığım aşkı bulmuştum ama o beni sevmiyordu. Biliyordum ki ne yaparsam da sevmeyecekti. Oysaki medyum Burak Hoca aşk büyüsü konusunda çok başarılı imiş… Hemen bu uygulama sonucunda aşkıma kavuşan ben oldum. Çok mutlu ve de memnunum ne kadar teşekkür etsem az.

 8. ÖZKAN SAPER

  Sevdiğim adam evliydi… Biliyorum bu yaptığım yanlıştı ama ben çok çaresizdim. Ona ihtiyacım olduğunu biliyordum. O nedenle de ayırma büyüsü uygulamasını yaptırmak zorundaydım. [email protected] adresinden medyum Burak’a eriştim. Sonunda sevdiğim adamı bana kavuşturan medyumumuza çok teşekkür ederim.

 9. ÖZKAN ÇOLAK

  Soğutma celbi sayesinde oğlumu hayırsız nişanlısından bu iş evliliğe gitmeden soğuttum. Şimdi oğlumun gözü açıldı. Bunu sağlayan, kolaylıkla ve de büyük bir kuvvetle büyüyü yerine getiren Medyum Burak’a çok teşekkür ediyorum.

 10. ÖMER UYSAL

  Evliliğim beraber bir haldeydi. Resmen eşim artık bana aşık değildi ve bunu yüzüme bile söylemişti… Neyse ki aşık etme hamaylı uygulaması ile Burak Hoca evliliğimi kurtardı, eşimi yeniden bana aşık etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara